Các cặp lô đẹp hôm nay - Xem cao thủ chốt số hôm nay đánh con gì

-->
Box vote số ngày 07/06/2023
* Đăng nhập để chốt số và xem số đẹp hôm nay
* Có thể thay đổi số vote trước 18h
Cách tính điểm BXH:
  • - Chốt 1 BTL (nếu trúng) = +5 điểm, nếu về nhiều nháy số điểm sẽ là 5*số nháy.
  • - Chốt 1 cặp STL (nếu trúng) cả 2 con = +8 điểm (Trường hợp trúng 1 thì +4 điểm)
  • - Chốt 1 BTĐ (nếu trúng) sẽ được +15 điểm
  • - Chốt 1 cặp STĐ (nếu trúng), sẽ  +10 điểm
  • - Chốt dàn 5 tới 10 số nếu trúng +5 điểm

⇒ Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa lại cặp số mà mình đã vote thì bạn chỉ cần sửa lại, hệ thống sẽ cập nhật con số mới bạn nhé. Sau 18 giờ hệ thống sẽ tự nhảy qua bảng vote của ngày hôm sau.

Top cao thủ chốt số chuẩn

STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Philip Lam
23 1 4
Hà Duyên
14 0 2
chuaboi
13 0 3
4
Thãnh Chon
13 1 2
5
Huy Luuquang
9 1 2
6
Manh Trần
9 1 2
7
LỘC PHÁT 6868
9 1 2
8
Rết Huỳnh văn
9 0 2
9
THE END
9 1 2
10
Nguyên an vi
9 1 2
11
Lộc Tâm Linh
9 1 2
12
Tu Vu
9 1 2
13
Văn đích Nguyen
8 0 2
14
Thơi Đặng
5 0 1
15
Sơn Đoàn Quốc
5 0 1
16
Thien Nguyen
5 0 1
17
Quý Lê
5 1 1
18
Gia Cát Dự
5 0 1
19
Hùng Lý văn
4 1 1
20
KQXSMB.mobi
4 0 1
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Philip Lam
23 0 3
chuaboi
13 0 3
Manh Trần
9 1 2
4
LỘC PHÁT 6868
9 1 2
5
Rết Huỳnh văn
9 0 2
6
THE END
9 1 2
7
Văn đích Nguyen
8 0 2
8
Nguyên an vi
9 1 2
9
Lộc Tâm Linh
9 1 2
10
Thãnh Chon
13 1 2
11
Tu Vu
9 1 2
12
Hùng Lý văn
4 1 1
13
Thơi Đặng
5 0 1
14
Sơn Đoàn Quốc
5 0 1
15
KQXSMB.mobi
4 0 1
16
Thien Nguyen
5 0 1
17
Hà Duyên
14 0 1
18
Bao Thai
4 1 1
19
Duc Tri Nguyen
4 1 1
20
Quý Lê
5 1 1
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Hà Duyên
14 0 1
Philip Lam
23 0 1
Huy Luuquang
9 1 1
4
Hùng Lý văn
4 0 0
5
XSMN.mobi
0 0 0
6
Thơi Đặng
5 0 0
7
Cầu Nguyễn Công
0 0 0
8
Tien Ha
0 0 0
9
Sơn Đoàn Quốc
5 0 0
10
KQXSMB.mobi
4 0 0
11
Quyền Đoàn
0 0 0
12
Thien Nguyen
5 0 0
13
Manh Trần
9 0 0
14
LỘC PHÁT 6868
9 0 0
15
Rết Huỳnh văn
9 0 0
16
THE END
9 0 0
17
Luân Ông già
0 0 0
18
Bao Thai
4 0 0
19
Văn đích Nguyen
8 0 0
20
chuaboi
13 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Manh Trần
48 2 7
Philip Lam
28 2 5
Duc Tri Nguyen
22 2 3
4
Lộc Tâm Linh
18 2 4
5
LỘC PHÁT 6868
18 2 4
6
Thãnh Chon
17 2 3
7
Huy Luuquang
14 2 3
8
Hà Duyên
14 0 2
9
Tâm Linh
13 2 3
10
Quý Lê
13 2 3
11
Lộc Phát
13 2 3
12
Tu Vu
13 2 3
13
THE END
13 2 3
14
Hùng Lý văn
13 2 3
15
chuaboi
13 0 3
16
Nam Hot Boy
9 0 2
17
Thiết Cần
9 0 2
18
Phúc Đàm Quang
9 0 2
19
Nguyên an vi
9 1 2
20
Rết Huỳnh văn
9 0 2
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Lộc Tâm Linh
18 2 4
Manh Trần
48 2 4
Philip Lam
28 1 4
4
LỘC PHÁT 6868
18 2 4
5
Duc Tri Nguyen
22 2 3
6
Quý Lê
13 2 3
7
chuaboi
13 0 3
8
Lộc Phát
13 2 3
9
Thãnh Chon
17 2 3
10
Tu Vu
13 2 3
11
THE END
13 2 3
12
Hùng Lý văn
13 2 3
13
Nam Hot Boy
9 0 2
14
Tâm Linh
13 2 2
15
Thiết Cần
9 0 2
16
Phúc Đàm Quang
9 0 2
17
Văn đích Nguyen
8 0 2
18
Nguyên an vi
9 1 2
19
Rết Huỳnh văn
9 0 2
20
Qui At
9 0 2
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Manh Trần
48 0 3
Huy Luuquang
14 2 2
Tâm Linh
13 0 1
4
Philip Lam
28 0 1
5
Hà Duyên
14 0 1
6
Cầu Nguyễn Công
5 0 1
7
Lộc Tâm Linh
18 0 0
8
Con số may mắn
0 0 0
9
Sơn Đoàn Quốc
5 0 0
10
Hiep Vu
0 0 0
11
Luân Ông già
0 0 0
12
Duc Tri Nguyen
22 0 0
13
Ngoan Kim
4 0 0
14
Quý Lê
13 0 0
15
Hoàn Lê
0 0 0
16
chuaboi
13 0 0
17
Bảo Bảo (tinh)
0 0 0
18
Hoàng Hiệp
4 0 0
19
Thơi Đặng
5 0 0
20
Nam Hot Boy
9 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Philip Lam
63 6 11
Lộc Tâm Linh
55 4 10
Manh Trần
48 2 7
4
Dien Truong thanh
42 3 7
5
Hoàng Hiệp
36 2 5
6
LỘC PHÁT 6868
35 5 8
7
Duc Tri Nguyen
34 4 5
8
Tu Vu
31 5 7
9
Thãnh Chon
31 4 6
10
Hà Duyên
31 3 5
11
Quý Lê
27 5 6
12
Huy Luuquang
27 3 6
13
Lộc Phát
27 3 6
14
THE END
27 3 6
15
Xuân Trà Giang
26 3 6
16
Tâm Linh
25 5 6
17
KQXSMB.mobi
25 2 5
18
Văn đích Nguyen
24 3 6
19
Thơi Đặng
23 2 5
20
Bảo Bảo (tinh)
22 4 4
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Philip Lam
63 5 10
LỘC PHÁT 6868
35 5 8
Lộc Tâm Linh
55 3 8
4
Tu Vu
31 5 7
5
Xuân Trà Giang
26 3 6
6
Quý Lê
27 5 6
7
Văn đích Nguyen
24 3 6
8
Hùng Lý văn
22 2 5
9
Tâm Linh
25 5 5
10
Hàm Lý
22 2 5
11
Thãnh Chon
31 3 5
12
Lộc Phát
27 2 5
13
Duc Tri Nguyen
34 4 5
14
Thơi Đặng
23 2 5
15
THE END
27 2 5
16
KQXSMB.mobi
25 2 4
17
Bảo Bảo (tinh)
22 4 4
18
Manh Trần
48 2 4
19
Luân Ông già
18 2 4
20
Dien Truong thanh
42 2 4
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Manh Trần
48 0 3
Dien Truong thanh
42 0 3
Huy Luuquang
27 2 2
4
Hoàng Hiệp
36 0 2
5
Lộc Tâm Linh
55 0 2
6
KQXSMB.mobi
25 1 1
7
Tâm Linh
25 0 1
8
Thãnh Chon
31 0 1
9
Philip Lam
63 0 1
10
Nguyên an vi
22 0 1
11
Lộc Phát
27 0 1
12
Dũng Bùi
19 0 1
13
Con số may mắn
5 0 1
14
THE END
27 0 1
15
Hà Duyên
31 0 1
16
Cầu Nguyễn Công
5 0 1
17
Hùng Lý văn
22 0 0
18
Bảo Bảo (tinh)
22 0 0
19
Trùm Trailer
4 0 0
20
Xuân Trà Giang
26 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
703 61 141
LỘC PHÁT 6868
631 64 125
Tâm Linh
625 62 123
4
Ngoan Kim
603 48 116
5
Duc Tri Nguyen
594 54 119
6
Phúc Đàm quang
529 57 99
7
Hà Duyên
524 62 95
8
Phạm Cường
494 49 101
9
Hoàng Hiệp
478 52 92
10
Anh Hoàng
442 52 89
11
Thơi Đặng
433 27 83
12
KQXSMB.mobi
411 43 75
13
Hùng Lý văn
405 24 75
14
TRẦN VỦ ĐỆ
401 30 76
15
Quỳnh NguyỄn
396 41 79
16
Hàm Lý
383 22 69
17
Lữ Phụng Tiên
375 29 71
18
XSMN.mobi
366 38 70
19
Thãnh Chon
364 24 67
20
Thuy Thanh
358 37 66
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
703 41 119
Duc Tri Nguyen
594 54 118
LỘC PHÁT 6868
631 46 106
4
Tâm Linh
625 56 99
5
Ngoan Kim
603 44 98
6
Phạm Cường
494 39 92
7
Hà Duyên
524 60 91
8
Phúc Đàm quang
529 45 84
9
Hoàng Hiệp
478 43 81
10
Thơi Đặng
433 21 76
11
Anh Hoàng
442 44 76
12
Quỳnh NguyỄn
396 38 69
13
TRẦN VỦ ĐỆ
401 21 63
14
Lữ Phụng Tiên
375 24 62
15
Đạt Nguyễn
353 39 62
16
thanh tan
353 32 62
17
KQXSMB.mobi
411 32 61
18
Hùng Lý văn
405 21 60
19
Hàm Lý
383 20 60
20
JQK
357 28 59
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Tâm Linh
625 0 24
THE END
703 4 22
LỘC PHÁT 6868
631 2 19
4
Ngoan Kim
603 0 18
5
Phúc Đàm quang
529 5 15
6
Hùng Lý văn
405 0 15
7
KQXSMB.mobi
411 6 14
8
Hưng Nguyễn
224 0 14
9
Thuy Thanh
358 3 14
10
Bui Tien
343 0 14
11
Nguyễn Nam
90 0 13
12
Thãnh Chon
364 3 13
13
TRẦN VỦ ĐỆ
401 4 13
14
Anh Hoàng
442 6 13
15
Tuấn Anh Nguyễn
258 0 11
16
XSMN.mobi
366 2 11
17
Nam Thanh
184 5 11
18
Hoàng Hiệp
478 4 11
19
Xuân Trà Giang
331 0 11
20
Quỳnh NguyỄn
396 0 10
Tham khảo để có nhận định chính xác nhất:
Các cao thủ chốt số ngày 07/06/2023
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Lộc Tâm Linh
04
04
40
03
30
12
21
76
67
85
58
49
94
XSMN.mobi
20
02
14
41
65
58
26
62
01
10
03
30
68
86
90
98
Văn đích Nguyen
88
86
68
01
10
00
Luân Ông già
33
33
12
33
33
12
33
12
Philip Lam
78
54
45
34
12
21
13
31
96
42
76
67
64
46
59
95
Tu Vu
12
80
12
80
80
88
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Lộc Phát
87
78
87
67
76
67
87
78
67
76
66
99
22
73
37
77
Huy Luuquang
04
04
40
04
04
40
29
92
59
95
04
40
79
97
89
98
chuaboi
18
18
81
10
01
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
10
Doan Quy
38
87
78
93
55
56
56
87
93
55
63
74
49
53
05
33

Thảo luận XSMB

Thống kê nhanh cho ngày 07/06/2023

Lô tô lâu chưa ra (lô gan):

0915 ngày 1415 ngày 0311 ngày 0110 ngày 1110 ngày
329 ngày 749 ngày 809 ngày 388 ngày 498 ngày
948 ngày 337 ngày 026 ngày 246 ngày 566 ngày
606 ngày 666 ngày 786 ngày 876 ngày 966 ngày
045 ngày 355 ngày 715 ngày 725 ngày 775 ngày
885 ngày 915 ngày 164 ngày 234 ngày 294 ngày

Lô tô về nhiều trong 30 ngày qua:

6716 lần 0814 lần 4313 lần 5613 lần 4113 lần
7913 lần 9113 lần 8412 lần 4212 lần 8712 lần
5311 lần 4911 lần 7011 lần 2111 lần 3410 lần
0010 lần 9010 lần 3710 lần 4010 lần 5110 lần
5010 lần 1910 lần 0510 lần 4410 lần 7610 lần
2710 lần 3010 lần 5410 lần 9310 lần 6410 lần

Cặp lô tô lâu chưa ra (cặp lô gan):

4994
8 ngày
7887
6 ngày
2332
4 ngày
3553
4 ngày
0330
3 ngày
2442
3 ngày
4554
3 ngày
0110
2 ngày
0440
2 ngày
0660
2 ngày
1441
2 ngày
3993
2 ngày
6996
2 ngày
0550
1 ngày
1221
1 ngày
1551
1 ngày
2772
1 ngày
2882
1 ngày
2992
1 ngày
3773
1 ngày
3883
1 ngày
4664
1 ngày
4884
1 ngày
5665
1 ngày

Cặp lộn cùng gan nhiều nhất:

Giải đặc biệt lâu chưa ra:

84361 ngày 25360 ngày 01326 ngày 93266 ngày 90248 ngày
51245 ngày 68243 ngày 50239 ngày 09237 ngày 74231 ngày
99221 ngày 10204 ngày 06199 ngày 29192 ngày 22176 ngày
78174 ngày 80172 ngày 88171 ngày 07170 ngày 86168 ngày

Thống kê giải đặc biệt theo tổng & chạm:

Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn cặp số mà bạn yêu thích và xem những cặp lô chơi nhiều nhất trong ngày

Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc để nhập các bộ số mình đề cử.

Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.

Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.

Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số.

Các câu hỏi thường gặp

Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè
 xổ số.

Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?

Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.

anticariatadis industriaskLc micheLewweinstein debtfreetribe scigroupbreaks edxmagnetics monsieurhonda deposondisc womansshoppingdirectory davidvandeveLde homeoonLine nuschesewine bahrambeyzaie traveLphotoshots grizzLygary Loveandmoneyband iLcerchiobLu dr-studio mitaLivmehta Lisywrites grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket