Các cặp lô đẹp hôm nay - Xem cao thủ chốt số hôm nay đánh con gì

-->
Box vote số ngày 30/11/2023
* Đăng nhập để chốt số và xem số đẹp hôm nay
* Có thể thay đổi số vote trước 18h
Cách tính điểm BXH:
  • - Chốt 1 BTL (nếu trúng) = +5 điểm, nếu về nhiều nháy số điểm sẽ là 5*số nháy.
  • - Chốt 1 cặp STL (nếu trúng) cả 2 con = +8 điểm (Trường hợp trúng 1 thì +4 điểm)
  • - Chốt 1 BTĐ (nếu trúng) sẽ được +15 điểm
  • - Chốt 1 cặp STĐ (nếu trúng), sẽ  +10 điểm
  • - Chốt dàn 5 tới 10 số nếu trúng +5 điểm

⇒ Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa lại cặp số mà mình đã vote thì bạn chỉ cần sửa lại, hệ thống sẽ cập nhật con số mới bạn nhé. Sau 18 giờ hệ thống sẽ tự nhảy qua bảng vote của ngày hôm sau.

Top cao thủ chốt số chuẩn

STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Tâm Linh
10 1 1
Thien Nguyen
10 0 1
BÁ VƯƠNG LÔ
9 1 2
4
Bố Già
9 1 2
5
Nguyên an vi
9 0 2
6
Thinh Pham
8 1 1
7
Hàm Lý
5 1 1
8
Nha vườn VĂN THOAN
5 0 1
9
THE END
4 1 1
10
TRẦN VỦ ĐỆ
4 1 1
11
Hà Duyên
4 1 1
12
TÀI LỘC 6868
4 1 1
13
Tan anewboy
4 0 1
14
Anh Dang
4 0 1
15
Việt hùng lạng sơn
0 0 0
16
Quý Ngô bá
0 0 0
17
Tien Ha
0 0 0
18
Thơi Đặng
0 0 0
19
Nam Thanh
0 0 0
20
shin dang
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Bố Già
9 1 2
Nguyên an vi
9 0 2
Tâm Linh
10 1 1
4
Thinh Pham
8 1 1
5
TRẦN VỦ ĐỆ
4 0 1
6
THE END
4 1 1
7
Hà Duyên
4 1 1
8
TÀI LỘC 6868
4 1 1
9
Tan anewboy
4 0 1
10
Anh Dang
4 0 1
11
Thien Nguyen
10 0 1
12
BÁ VƯƠNG LÔ
9 0 1
13
Việt hùng lạng sơn
0 0 0
14
Việt Trần Văn
0 0 0
15
Sang Pham cao ba
0 0 0
16
Quý Ngô bá
0 0 0
17
Tien Ha
0 0 0
18
Thơi Đặng
0 0 0
19
Nam Thanh
0 0 0
20
shin dang
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Hàm Lý
5 0 1
Nha vườn VĂN THOAN
5 0 1
BÁ VƯƠNG LÔ
9 1 1
4
Việt hùng lạng sơn
0 0 0
5
Hà Duyên
4 0 0
6
Sang Pham cao ba
0 0 0
7
Bố Già
9 0 0
8
Thien Nguyen
10 0 0
9
Khuyến Đặng
0 0 0
10
Quý Ngô bá
0 0 0
11
Tien Ha
0 0 0
12
Anh Dang
4 0 0
13
Tan anewboy
4 0 0
14
Duc Tri Nguyen
0 0 0
15
Thơi Đặng
0 0 0
16
Thãnh Chon
0 0 0
17
Nam Thanh
0 0 0
18
THE END
4 0 0
19
shin dang
0 0 0
20
Bắc Ninh _99
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
43 2 6
Xuân Trà Giang
31 2 5
Nguyên an vi
27 0 4
4
Thuyen Tran van
23 2 3
5
Thien Nguyen
18 1 2
6
Khuyến Đặng
17 1 2
7
BÁ VƯƠNG LÔ
14 2 3
8
Hàm Lý
14 2 3
9
Tâm Linh
14 2 2
10
Hà Duyên
14 2 2
11
TRẦN VỦ ĐỆ
13 3 3
12
TÀI LỘC 6868
13 2 3
13
Bố Già
13 2 3
14
Duc Tri Nguyen
9 0 2
15
Quý Ngô bá
8 0 1
16
Thinh Pham
8 1 1
17
Phúc Đàm quang
8 0 2
18
Nguyễn Thị Phương Thùy
8 0 1
19
shin dang
5 0 1
20
Nha vườn VĂN THOAN
5 0 1
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Xuân Trà Giang
31 2 5
Nguyên an vi
27 0 4
THE END
43 2 3
4
Thuyen Tran van
23 2 3
5
Bố Già
13 2 3
6
Phúc Đàm quang
8 0 2
7
Duc Tri Nguyen
9 0 2
8
TÀI LỘC 6868
13 2 2
9
Hà Duyên
14 2 2
10
Tâm Linh
14 2 2
11
Thien Nguyen
18 1 2
12
Hàm Lý
14 0 2
13
TRẦN VỦ ĐỆ
13 0 2
14
Khuyến Đặng
17 1 2
15
Nguyễn Thị Phương Thùy
8 0 1
16
Quyền Đoàn
5 0 1
17
BÁ VƯƠNG LÔ
14 0 1
18
Anh Dang
4 0 1
19
Quý Ngô bá
8 0 1
20
Sang Pham cao ba
4 1 1
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
43 0 3
BÁ VƯƠNG LÔ
14 2 2
Nha vườn VĂN THOAN
5 0 1
4
TÀI LỘC 6868
13 0 1
5
Hàm Lý
14 0 1
6
TRẦN VỦ ĐỆ
13 0 1
7
shin dang
5 0 1
8
Nguyên an vi
27 0 0
9
Phúc Đàm quang
8 0 0
10
Thuyen Tran van
23 0 0
11
Thinh Pham
8 0 0
12
Anh Dang
4 0 0
13
Thien Nguyen
18 0 0
14
Tuong Vi Nguyen
0 0 0
15
Thãnh Chon
0 0 0
16
Duc Tri Nguyen
9 0 0
17
Quý Ngô bá
8 0 0
18
Sang Pham cao ba
4 0 0
19
Ngô Chè nè
0 0 0
20
Luân Ông già
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
229 16 41
Duc Tri Nguyen
145 7 29
Thien Nguyen
144 15 24
4
Tâm Linh
140 17 26
5
TRẦN VỦ ĐỆ
131 14 26
6
Quý Ngô bá
110 14 21
7
Khuyến Đặng
109 9 17
8
Thãnh Chon
107 7 20
9
TÀI LỘC 6868
103 11 24
10
BÁ VƯƠNG LÔ
101 10 22
11
Anh Dang
98 7 18
12
Nguyên an vi
96 2 17
13
Luân Ông già
84 9 17
14
Việt Trần Văn
82 2 11
15
Xuân Trà Giang
78 10 15
16
Phúc Đàm quang
74 7 15
17
shin dang
74 6 14
18
Thuyen Tran van
66 10 12
19
Hàm Lý
65 9 15
20
Hà Duyên
65 6 13
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
229 13 31
Duc Tri Nguyen
145 7 26
TRẦN VỦ ĐỆ
131 10 23
4
Tâm Linh
140 12 22
5
TÀI LỘC 6868
103 11 22
6
Thien Nguyen
144 14 21
7
BÁ VƯƠNG LÔ
101 8 19
8
Quý Ngô bá
110 14 19
9
Nguyên an vi
96 2 17
10
Thãnh Chon
107 4 17
11
Luân Ông già
84 8 16
12
Anh Dang
98 5 16
13
Khuyến Đặng
109 9 15
14
Bố Già
65 6 14
15
Phúc Đàm quang
74 6 14
16
Xuân Trà Giang
78 8 14
17
Hàm Lý
65 7 13
18
shin dang
74 6 13
19
Hà Duyên
65 6 13
20
Phúc Đàm Quang
60 4 12
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
229 0 10
Tâm Linh
140 0 4
Thãnh Chon
107 0 3
4
Duc Tri Nguyen
145 0 3
5
Thien Nguyen
144 0 3
6
BÁ VƯƠNG LÔ
101 2 3
7
Việt Trần Văn
82 0 3
8
TRẦN VỦ ĐỆ
131 0 3
9
Hàm Lý
65 0 2
10
TÀI LỘC 6868
103 0 2
11
Thuyen Tran van
66 0 2
12
Nguyễn Thị Phương Thùy
54 0 2
13
Hồ Tuyết
56 0 2
14
Khuyến Đặng
109 0 2
15
Quý Ngô bá
110 0 2
16
Anh Dang
98 0 2
17
Võ Kim
18 0 2
18
Bố Già
65 0 1
19
Huy Luuquang
22 0 1
20
Ngô Chè nè
61 0 1
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
1563 127 309
Tâm Linh
1361 125 259
TÀI LỘC 6868
1337 149 265
4
Duc Tri Nguyen
1308 107 259
5
Thãnh Chon
1105 78 210
6
Hàm Lý
1055 74 200
7
Nguyên an vi
1040 84 205
8
Hà Duyên
1027 125 195
9
Thơi Đặng
994 79 194
10
Phúc Đàm quang
942 103 180
11
TRẦN VỦ ĐỆ
915 74 178
12
Phạm Cường
908 86 174
13
BÁ VƯƠNG LÔ
895 110 182
14
Luân Ông già
885 69 181
15
Quỳnh NguyỄn
817 90 158
16
Ngoan Kim
810 67 156
17
Xuân Trà Giang
783 60 154
18
KQXSMB.mobi
770 88 148
19
XSMN.mobi
749 83 145
20
Ngô Chè nè
746 79 145
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Duc Tri Nguyen
1308 107 251
THE END
1563 82 249
TÀI LỘC 6868
1337 121 229
4
Tâm Linh
1361 102 206
5
Hà Duyên
1027 119 185
6
Nguyên an vi
1040 76 183
7
Thãnh Chon
1105 60 173
8
Thơi Đặng
994 66 173
9
Luân Ông già
885 60 167
10
Hàm Lý
1055 54 164
11
BÁ VƯƠNG LÔ
895 90 159
12
Phạm Cường
908 69 153
13
Phúc Đàm quang
942 77 152
14
TRẦN VỦ ĐỆ
915 56 151
15
Ngoan Kim
810 60 134
16
Xuân Trà Giang
783 49 130
17
Quỳnh NguyỄn
817 75 130
18
Ngô Chè nè
746 62 127
19
KQXSMB.mobi
770 71 125
20
XSMN.mobi
749 63 124
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
1563 9 60
Tâm Linh
1361 4 53
Thãnh Chon
1105 3 37
4
TÀI LỘC 6868
1337 2 36
5
Hàm Lý
1055 4 36
6
Phúc Đàm quang
942 9 28
7
Quỳnh NguyỄn
817 4 28
8
TRẦN VỦ ĐỆ
915 6 27
9
Xuân Trà Giang
783 2 24
10
KQXSMB.mobi
770 6 23
11
BÁ VƯƠNG LÔ
895 2 23
12
Ngoan Kim
810 0 22
13
Nguyên an vi
1040 0 22
14
Thơi Đặng
994 0 21
15
XSMN.mobi
749 4 21
16
Phạm Cường
908 0 21
17
Thien Nguyen
687 2 18
18
Ngô Chè nè
746 0 18
19
Hoàng Hiệp
639 4 17
20
Hùng Lý văn
471 0 16
Tham khảo để có nhận định chính xác nhất:
Các cao thủ chốt số ngày 30/11/2023
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Ngô Chè nè
23
25
76
78
93
94
24
12
45
54
89
92
82
33
10
Thơi Đặng
50
05
50
50
05
50
05
51
50
52
53
54
55
56
57
58
Hàm Lý
09
09
90
09
09
90
09
90
54
45
36
63
18
81
59
95
TÀI LỘC 6868
00
00
55
00
11
22
33
44
55
66
77
88
99
Duc Tri Nguyen
03
03
60
92
92
19
19
92
THE END
61
14
41
61
14
61
14
41
16
61
12
21
19
91
71
81
Phúc Đàm quang
89
48
84
39
93
89
98
38
83
22
77
11
66
15
51
43
Thãnh Chon
14
84
14
84
51
15
14
84
51
15
91
31
Luân Ông già
06
03
06
03
06
03
06
30
60
Anh Dang
11
79
21
11
11
21
99
88
77
00
22
33
44
55
66

Thảo luận XSMB

Thống kê nhanh cho ngày 30/11/2023

Lô tô lâu chưa ra (lô gan):

3512 ngày 1910 ngày 9410 ngày 259 ngày 349 ngày
499 ngày 939 ngày 558 ngày 858 ngày 227 ngày
957 ngày 987 ngày 216 ngày 296 ngày 516 ngày
566 ngày 666 ngày 756 ngày 115 ngày 405 ngày
585 ngày 615 ngày 625 ngày 645 ngày 745 ngày
765 ngày 044 ngày 144 ngày 164 ngày 244 ngày

Lô tô về nhiều trong 30 ngày qua:

1015 lần 5214 lần 8213 lần 3613 lần 4413 lần
8312 lần 9912 lần 9712 lần 7012 lần 4312 lần
6212 lần 4811 lần 4511 lần 9611 lần 2411 lần
7911 lần 2911 lần 7311 lần 7710 lần 9110 lần
5310 lần 9010 lần 1210 lần 729 lần 699 lần
149 lần 599 lần 989 lần 039 lần 719 lần

Cặp lô tô lâu chưa ra (cặp lô gan):

4994
9 ngày
5885
5 ngày
0440
4 ngày
1661
4 ngày
2662
4 ngày
2552
3 ngày
3443
3 ngày
6776
3 ngày
6996
3 ngày
1991
2 ngày
2772
2 ngày
2992
2 ngày
4664
2 ngày
4774
2 ngày
5775
2 ngày
6886
2 ngày
7997
2 ngày
0220
1 ngày
0330
1 ngày
0660
1 ngày
1221
1 ngày
1331
1 ngày
1551
1 ngày
2332
1 ngày
2882
1 ngày
3663
1 ngày
4884
1 ngày

Cặp lộn cùng gan nhiều nhất:

Giải đặc biệt lâu chưa ra:

01502 ngày 90424 ngày 74407 ngày 07346 ngày 82311 ngày
38301 ngày 35285 ngày 92254 ngày 64253 ngày 55216 ngày
96203 ngày 53199 ngày 17194 ngày 63180 ngày 81177 ngày
60159 ngày 95154 ngày 46151 ngày 94149 ngày 83148 ngày

Thống kê giải đặc biệt theo tổng & chạm:

Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn cặp số mà bạn yêu thích và xem những cặp lô chơi nhiều nhất trong ngày

Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc để nhập các bộ số mình đề cử.

Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.

Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.

Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số.

Các câu hỏi thường gặp

Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè
 xổ số.

Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?

Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.

anticariatadis industriaskLc micheLewweinstein debtfreetribe scigroupbreaks edxmagnetics monsieurhonda deposondisc womansshoppingdirectory davidvandeveLde homeoonLine nuschesewine bahrambeyzaie traveLphotoshots grizzLygary Loveandmoneyband iLcerchiobLu dr-studio mitaLivmehta Lisywrites grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất